ANMÄLAN

Kurs:
Klarspråk och kommunikation

Tid och plats:
15 november 2019
Kulturhuset/Folkets hus, Trollhättan
OBS - en anmälan per person
Registrera din anmälan:
Förnamn
Efternamn
E-postadress
Kommun
Befattning/uppdrag
Telefonnummer
Fakturaadress
Fakturareferens
Ev. allergi/specialkost
Samtycke för personuppgifter