ANMÄLAN till

Nätverksträff Brobyggare/Kulturtolkar

Datum och tid: 7 oktober 2019

Plats: Hälsokällan, Strömstadsvägen 48, Uddevalla
Fyll i uppgifterna:

Förnamn
Efternamn
E-postadress
Verifiera e-post
Befattning/uppdrag
Kommun
Kostpreferenser (t.ex. allergier):
Behov av särskild anpassning på grund av funktionsnedsättning:
Samtycke för personuppgifter