ANMÄLAN

Utbildning:
BBIC-grundutbildning

Tid och plats:
17 oktober + 21 november 2019
Fyrbodals kommunalförbund, Museigatan 2, Uddevalla
OBS - en anmälan per person
Registrera din anmälan:
Förnamn
Efternamn
E-postadress
Kommun
Befattning/uppdrag
Telefonnummer
Fakturaadress
Fakturareferens
Ev. matallergi/övrigt
Samtycke för personuppgifter