ANMÄLAN

Föreläsning:
Grundkurs om barnkonventionen

Tid och plats:
21 oktober 2019
Riverside, Museigatan 2, Uddevalla

Avgift:
1 900 kronor/deltagare
OBS - en anmälan per person
Registrera din anmälan:
Förnamn
Efternamn
E-postadress
Kommun
Befattning/uppdrag
Telefonnummer
Fakturaadress
Fakturareferens
Ev. allergi/specialkost
Samtycke för personuppgifter