ANMÄLAN

Kurs:
Kommunal ekonomi för icke-ekonomer

Tid och plats:
2 oktober 2019
Fyrbodals kommunalförbund, Museigatan 2, Uddevalla
OBS - en anmälan per person
Registrera din anmälan:
Förnamn
Efternamn
E-postadress
Kommun
Befattning/uppdrag
Telefonnummer
Fakturaadress
Fakturareferens
Ev. allergi/specialkost
Samtycke för personuppgifter