Grundläggande arbetsmiljöarbete

Tisdag 15 oktober 2019, 10:00-16:00 i Stockholm

Reglerna om SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) innebär höga krav på dig som arbetsgivare. Du ska undersöka, genomföra och följa upp verksamhetens risker för att förebygga olyckor och ohälsa. Under dagen går vi igenom reglerna grundligt, samt ger tips och vägledning kring hur du konkret ska hantera din organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

Programpunkter

  • AFS 2001:1 (systematiskt arbetsmiljöarbete)
  • Vad är egentligen social respektive organisatorisk arbetsmiljö – begrepp som är centrala i AFS 2015:4?
  • Vilket ansvar har de anställda för att bidra till en god arbetsmiljö?
  • Vad kan du som arbetsgivare göra, rent konkret, för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen?
  • Sinfs mallar och verktyg
  • Inför arbetsmiljöinspektion
  • Böter, straff och sanktionsavgifter
  • Arbetsmiljödomar

Program

09:45 Kaffe och registrering
10:00 Start arbetsmiljöarbete
12:00 Lunch
13:00 Fortsättning arbetsmiljöarbete
16:00 Avslut

Plats
Näringspunkten, Klara Norra Kyrkogata 31, Stockholm

Pris
Medlem 1995 kr (ex moms)
Ej medlem 4995 kr (ex moms)

Anmälan 
Anmäl dig till kursen senast fredagen den 11 oktober.
No show-avgift 1500 SEK 

Registrera dig genom att fylla i detta formulär:
Alla fält är obligatoriska
Förnamn
Efternamn
E-post
Företag
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
Medlem i Sinf?