ANMÄLAN

Kurs:
Har kommunerna i Fyrbodal god ekonomisk hushållning?

Tid och plats:
25 september 2019, kl. 09.00 - 12.30. Fika serveras från kl. 08.30
Fyrbodals kommunalförbund, Museigatan 2, Uddevalla
OBS - en anmälan per person
Registrera din anmälan:
Förnamn
Efternamn
E-postadress
Kommun
Befattning/uppdrag
Telefonnummer
Fakturaadress
Fakturareferens
Ev. allergi/specialkost
Samtycke för personuppgifter