Anmälan till Utbildning 2 oktober 2019   

Barns rätt att lära integritet - personal i förskola och skola

Plats: Hälsokällan, Strömstadsvägen 48 Uddevalla
Tid: 09.00-15.00

Kontaktuppgifter
OBS! En anmälan per person
Förnamn
Efternamn
E-postadress
Verifiera e-post
Befattning/uppdrag/enhet
Kommun
Upplysningar (till exempel specialkost, allergier, hjälpmedel)