Anmälan

Fördjupningsdag bedömningsgrunderna kring LVM och LPT

30 oktober 2019, Fyrbodals kommunalförbund Uddevalla

 

Fyll i uppgifterna:

Förnamn
Efternamn
E-postadress
Verifiera e-post
Befattning/uppdrag
Kommun
Förvaltning/enhet
Mobiltelefonnummer
Fakturaadress
Fakturareferens/ID
Allergi/Specialkost
Samtycke för personuppgifter: