ANMÄLAN

Möte i genomförandegrupp - kompetens och titulatur - vård och omsorg

Datum: 27 maj 2019, kl 09.00 - 12.00
Plats: Fyrbodals kommunalförbund, Uddevalla
Fyll i uppgifterna:

Förnamn
Efternamn
E-postadress
Verifiera e-post
Befattning/uppdrag
Kommun
Förvaltning/enhet
Kostpreferenser (t.ex. allergier):
Behov av särskild anpassning på grund av funktionsnedsättning:
Samtycke för personuppgifter