Avgiftsunderlag 2019 Sinf

Hjälp oss med dina uppgifter - så att allt blir rätt 2019.

Notera gärna att om du har fler företag som har medlemskap hos oss, då kan du eventuellt nyttja vår koncernrabatt.

Vi vill nå dig med rätt information till rätt mail adress. Meddela gärna de personer och e-mail adresser vi behöver för att kunna skicka ut fakturor samt lämna information om Sinf olika utbildningar och informations.

Vi behöver få in uppgifterna före den 12 januari 2019 för att kunna ställa ut en korrekt faktura.

OBS: Om vi inte erhåller uppgiften senast den 12 januari 2019 kommer tidigare underlag uppräknad med 10% att användas som debiteringsunderlag.

Hälsningar
 
Joakim Norlén
Verkställande direktör Sinf--------------------------------------------------------

Ange företagets organisationsnummer
Ange företagets namn
Ange företagets omsättning i SEK
Ange antal anställda på företaget
Ingår företaget i en koncern där fler än ett företag är medlem i Sinf?
    
Har ditt företag kollektivavtal genom Sinf?
    
Kan ditt företag ta emot fakturor via epost?
Ange i sådant fall namn och epostadress så att den kommer rätt. Ange även om det är något övrigt som behöver finnas med på fakturan.
Finns det fler på företaget som borde få information från Sinf och som inte får det idag?
Skriv namn och e-postadress