Anmälan

Utbildning "Personliga assistenter - fördjupning"

Fem heldagar (preliminärt kl 9-16) under vårterminen 2019 och med ett avslutande seminarium i september samma år.
Kursen kommer att ges följande datum (med reservation för smärre ändringar): 6/3, 25/3, 23/4, 9/5, 27/5 och 3/9.
Lokal: Högskolecentrum https://www.hcb.se/

Anmälan gäller (OBS - en anmälan per person!)

Förnamn
Efternamn
E-postadress
Verifiera e-post
Befattning/uppdrag
Kommun
Förvaltning/enhet
Personnummer
Fakturaadress
Fakturareferens/ID
Samtycke för personuppgifter