Anmälan

Utbildning för chefer inom funktionshinder och socialpsykiatri "Funktionshinder, välfärd och livsvillkor" 7,5 hp

Det är sex heldagar(preliminärt kl 9-16) varav fem under vårterminen 2019 och med ett avslutande seminarium i september samma år.
Kursen kommer att ges följande datum (med reservation för smärre ändringar): 7/3, 28/3, 24/4, 8/5, 4/6 och 6/9. Den 27/5 kommer deltagarna även att bjudas in till en förmiddag med Lars Lööw, regeringens särskilda utredare angående översyn av yrket personlig assistans.
Lokal: Högskolecentrum https://www.hcb.se/

Anmälan gäller (OBS - en anmälan per person!)

Förnamn
Efternamn
E-postadress
Verifiera e-post
Befattning/uppdrag
Kommun
Förvaltning/enhet
Personnummer
Fakturaadress
Fakturareferens/ID
Samtycke för personuppgifter