ANMÄLAN

Grundutbildning i Motiverande samtal - MI



Datum: 14 - 15 februari och 25 mars 2019
Plats: Bohusläns museum, Uddevalla
Fyll i uppgifterna:

Förnamn
Efternamn
E-postadress
Verifiera e-post
Befattning/uppdrag
Kommun
Förvaltning/enhet
Fakturaadress
Fakturareferens/ID
Eventuell matallergi
Samtycke för personuppgifter: