Vi har en begrensning på 40 deltakere,  Kontakt oss så setter vi deg opp på en køliste!

 

Med vennlig hilsen, 

Prosjektleder , Besöksnäring 2.0 

Denise Nilsson

denise.nilsson@svinesundskommitten.com