Om du vill delta på årsmötet så kontakta branschkanslist Jessica Lind på 073-512 56 70.