Det är inte längre möjligt att anmäla sig via länken.
Vid sen anmälan eller frågor kontakta pernilla@halsokallanfyrbodal.se