Tidsfristen för anmälan har gått ut.

Kontakta vår kommunikatör Linda Smith om du är intresserad av att delta, så sätter vi upp dig på en väntelista.

linda.smith@svinesundskommitten.com