Det är inte längre möjligt att svara.
Kontakt: tove.zellman@skane.se
För mer info om klimatväxling besök www.skane.se/klimatvaxling