Efteranmälningar att delta i presentationen sker till: maria.klamas@fyrbodal.se