Sista dag för anmälan har passerat.
Utbildningen är inställd p g a för få deltagare.
Vid frågor kontakta Elisabeth Hansson
elisabeth@halsokallanfyrbodal.se