Det går tyvärr inte längre att anmäla sig till Skypemötet.
Eventuella frågor besvaras av Lis Palm, Lis.Palm@fyrbodal.se.