Utbildningen är inställd på grund av för få anmälda deltagare. Eventuella frågor besvaras av Annette Calner, annette.calner@fyrbodal.se