Utbildningen är framflyttad. Tillsammans med föreläsaren, planeras att istället ge föreläsningen i början av hösten. Håll gärna utkik på vår hemsida.

Annette Calner
Utvecklare
Fyrbodals kommunalförbund
Telefon: 0522-44 08 55 Mobil: 0706-51 59 01