Utbildningen är inställd på grund av för få anmälda deltagare.