GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Tack för i år & allt gott inför 2020,
önskar Grön tillväxt trä - rethinking wood!

Det har varit en fullspäckad höst där vi arrangerat många välbesökta aktiviteter. Stor medverkan från såväl vår regions företag som kommuner, institut och högskolor. Vi har genomfört flera studiebesök i både Sverige och Norge och studerat förskolor, skolor, äldreboende, kontor och helt nya fabriker för korslimmat trä. Dessutom har vi arrangerat flera seminarier. Nu ser vi verkligen fram mot 2020 då projektet beviljats förlängning, mer om det längre ner i brevet!


WOOD FIRST, Vänersborgs kommun 11 sept och 5 nov
Vänersborgs kommun är nationell pilotkommun för Trästad Sveriges workshopstöd för att ta fram en strategi för träbyggande. Politiker och tjänstemän deltar. "Det är viktigt att kommunerna drar sitt strå till stacken för hållbart byggande", menade fastighetschef Carl-Gustav Bergenholtz

TRÄBYGGARE MÖTS, Vänersborg 6 nov
Vår minimässa i Trollhättan i våras följdes upp med ett B2B-möte mellan sju leverantörer av olika byggsystem och byggföretag, arkitekter, konsulter m fl. Dagens innehåll var intressanta föredrag om trä, träbyggföretagens erfarenheter och framgångsrika exempel när man byggt i trä, kommande kommunala byggprojekt samt mingel och mässa.

AFFÄRER I NORGE, Ed 12 nov
Seminariet riktade sig till byggbranschen, skogs- och träindustrier. Experter utvecklade case, delade med sig av sin kunskap och visade exempel på vad du ska tänka på när du skickar byggmaterial, arbetsmaskiner, arbetsverktyg eller personal från Sverige till Norge. Det presenterades också vilka lösningar som finns för effektiv gränspassage av trävirke samt hur du förbereder dig inför Brexit.

LANTMÄTARPROGRAMMET, Högskolan Väst, 19 nov
Studenterna fick en föreläsning om träets egenskaper som byggmaterial, olika norska byggprojekt och klimatpåverkan. "Hållbarhet är en viktig aspekt genom hela Lantmätarprogrammet, det är en framtidsfråga", säger lärarna Marianne Carling och Ulf Ernstson.

MODERNE BYGGING MED TRE, Halden 4 des
Bioeconomy Region och Grön Tillväxt Trä/Rethinking Wood arrangerade i samarbete med Smart Innovation Norway ett kompetensforum för byggbranschen. Syftet med dagen var att öka kunskapen om modern byggnation i trä.

POSITION VÄST INBJUDEN TILL WIEN, 2 dec
Det norsk-svenska samarbetet Grön Tillväxt Trä/Rethinking Wood var via företagsetableringskontoret Position Väst inbjudna till Nordic-Austrian Sustainable Building Forum på Svenska ambassaden i Wien.

Ann Palmnäs, verksamhetsledare för Position Väst och Lars Atterfors, expert på träbyggnation, presenterade vår gränsregions tillgång på råvara, stora kunskap inom träförädling och design samt långa erfarenhet av industriell tillverkning. De träffade framför allt arkitekter och byggherrar och berättade om fokusering på digitala flöden och jobb med integrerade lösningar inom KL-Trä. Intressanta kontakter knöts och bådar gott inför kommande etableringsmöjligheter och utbyten mellan Österrike och gränsregionen.
.
FILMEN Rethinking wood
På mötet i Wien blev det internationell premiär för den korta filmen Rethinking wood som tagits fram i samarbete mellan företag, akademi och offentliga aktörer på båda sidor svensk-norska gränsen i Fyrbodal/Östfold-regionen. Filmens syfte är att synliggöra den kompetens inom industriell produktion och användning av trä som finns i gränsregionen.

Dokumentation från flera av arrangemangen finns på Fyrbodals kommunalförbunds hemsida:
VÅREN 2020
Projektet har av Interreg beviljats en förlängning. Se nedan planerade aktiviteter!

Det blir också utifrån önskemål en studieresa till Växjö, troligtvis vecka 9 och ett besök på några påbyggnadsobjekt, troligtvis vecka 10 till Stockholm. Sedan undersöker vi möjligheterna att besöka Skellefteå för att lära oss hur de jobbar med träbyggnation och etableringar samt eventuellt en resa till Österrike för att ta del av utvecklad och kreativ arkitektur med mera.

Planerade seminarier
29 jan kl 12-16:30 i Dals Ed
Studiebesök på förskola och produktion av prefabricerade byggelement
  • Besök hos Sven Johansson Bygg med information om några byggobjekt, visning av planelement med träfiber och papp samt besök i produktionen av prefabricerade byggelement.
  • Besök på Fågelvägens förskola - möjligheternas förskola med hållbarhet, attraktivitet och flexibilitet.Information om förskolans planlösning och pedagogik samt om partnering vid byggnationen.
11 feb kl 9-15 i Vänersborg
Seminarium Fukt, ljud och trä i byggnation - så bygger du problemfritt.
  • Föredrag om fukt, ljud, brand, partnering och upphandling
18 mars:
Seminarium tillsammans med Klimat 2030/Västra Götalandsregionen

Dessutom kommer Wood First fortsätta samarbeta med Vänersborgs kommun och vi kommer att jobba med andra kommuner och företag utifrån behov. Hör gärna av er om ni har frågor eller önskemål!

Vi ser fram emot att träffas och att samarbeta 2020!

Iréne Malmberg
+46 70 954 97 84

Karin Stenlund
+46 70 394 48 39

Ann Palmnäs
+46 70 164 94 98

Bjørn Horten
+47 905 99 496

Grön tillväxt trä - rethinking wood!

Grön Tillväxt Trä är ett projekt för att främja användningen av trä inom byggnation och att företag inom träbyggnation utvecklas och etableras. Grön Tillväxt Trä erbjuder studiebesök, föreläsningar, seminarier, workshops och nätverksträffar. Projektet riktar sig till politiker och tjänstemän i kommuner och kommunala bolag samt företag.

Grön tillväxt trä är ett norsk-svenskt samarbete för miljö och framtid, där följande parter ingår:

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/rethinkingwood/

Detta email har skickats till email-address@domain.tld  |  Om du inte längre vill ta emot mejl, vänligen unsubscribe  |  © 2013 Fyrbodals kommunalförbund, All rights reserved