NYHETSBREV FRÅN SVINESUNDSKOMMITTÉN - MARS 2024 
LÄS BREVET I WEBBLÄSAREN

Visste du att:

I år firar Svinesundskommitténs verksamhet tio år. Vid årsskiftet 2014 tog den nybildade ideella föreningen över alla arbetsuppgifter från kommunala nätverket Gränskommittén Østfold - Bohuslän - Dalsland. Nätverket bildades redan 1980 och var under många år en del av Fyrbodals kommunalförbund.

Intensiv politisk dialogdag ved kommende årsmøte der grensespørsmål skal diskuteres

Politikere fra Riksdagen og Stortinget deltar

KJERNEVIRKSOMHET

Til årsmøtet den 12. april har Svinesundskomiteen invitert medlemmer fra Stortinget fra Østfold og Riksdagen fra nordre Västra Götaland. Norges samferdselsminister Jon-Ivar Nygård kommer og vil snakke om Norges fremtidige prioriteringer innen infrastruktur.


Sist, men ikke minst, avholdes komiteens årsmøte. Da vil ny leder og styre bli valgt. Ettersom det norske valget medførte endringer i den politiske ledelsen i flere kommuner, vil noen nye personer ta plass i vårt styre. Årsmøtet vil også ta en beslutning om årsberetningen for 2023. Noen høydepunkter fra fjorårets aktiviteter er:

 • Vi har arbeidet hardt for å få nasjonale beslutningstakere til å forstå problemet med de kilometerlange køene på E6 ved Svinesund. Når den største grenseovergangen Norge – Sverige er blokkert, skaper det problemer og kostnader for næringslivet, miljøet, dårlig arbeidsmiljø for lastebilsjåfører og økende antall trafikkulykker. I høst besluttet det svenske Tollverket å flytte ledelsen for Svinesund nærmere, fra Norrland til Göteborg.
 • Vi har startet opp prosjektet Besøksnæring 2.0 sammen med Visit Østfold med mål om å styrke besøksnæringen innen bærekraft, digitalisering og markedsføring.
 • Seminarer både i Arendal og Almedalen satte fokus på lærdommer fra pandemien og grensestengningen.
 • Skagerrakkonferansen om marine næringer i Fredrikstad samlet næringsliv, akademi og myndigheter.
 • Vi har lansert en helt ny trespråklig nettside på svensk, norsk og engelsk for å bedre nå ut med informasjon om grenseregionen.
 • Vi evaluerer våre større møter. Alle som har svart i løpet av året har gitt oss vurderingen meget fornøyd eller fornøyd. Ingen har vært misfornøyd.

Velkommen till «Affärer i Sverige» 
25. april - Sveriges ambassade i Oslo

Kunnskap og støtte fra eksperter

GRENSEMULIGHETER

Er du gründer eller bedriftseier og allerede gjør, eller planlegger å gjøre, forretninger med Sverige eller jobber med internasjonal forretningsutvikling? Nå har du mulighet til å møte fageksperter som deler sine råd for å hjelpe deg på veien – fra praktisk etablering og skatteregler til forretningskultur og muligheter for støtte. Velkommen til en interessant dag! Påmeldingsfrist 18. april.


I seminaret vil vi adressere:

 • Hva gjelder for norske bedrifter i Sverige og EU?
 • ATA-carnet – Internasjonale tolldokumentet blir digitalt.
 • I hvilke situasjoner kan etablering og registrering i avgiftsregisteret være nødvendig?
 • Hva gjelder for dine ansatte som jobber i Sverige?
 • Virksomhet i Sverige: Registreringskrav og beskatning.
 • Norsk vs svensk forretningskultur.
 • Vi forenkler lokalisering och etablering i Vest-Sverige.
 • Hvilken støtte finnes for å gjøre forretninger i Sverige?

Studieresa till Indre Østfold med tema lokalproducerad mat och hållbarhet

Företagare ges möjlighet att inspireras av andra 

TURISM

Du som är företagare inom besöksnäringen och har inslag av mat i din verksamhet ska lyssna extra noga. Den 17 - 18 april arrangeras en studieresa till Indre Østfold i Norge, där  lokalpoducerad mat, innovation och hållbarhet kommer vara nyckelorden. Det blir ett späckat schema med totalt 15 programpunkter av unika och inspirerande upplevelser. 

Resan går via en unik historisk gård, en av de bäst bevarade husmansplatserna i Østfold, djupt inne i det norska bondelandskapet. Här erbjuds gästerna en spännande upplevelse där gamla traditioner möter nya. Resan fortsätter därefter med att besöka innovativa matproducenter, butiker och restauranger. På agendan står bland annat ett besök hos en prisbelönt och familjeägd glassproducent samt gourmetrestaurangen i Mysen som ingen trodde skulle lyckas. 

Målsättningen är att lära hur man kan jobba hållbart och inspireras av andra som hittat ett lyckat koncept. Studieresan passar framför allt dig som bygger ett besöksmål kring hållbar mat. Men det passar även dig som driver hotell och som vill erbjuda mer närproducerat på menyn, eller dig som är företagare och vill kunna tipsa sina besökare om spännande smakupplevelser i närområdet.

 • Boka din plats redan nu!
 • Sista anmälningsdag är 2 april.
 • Vi har begränsat antal platser, och kan ta emot totalt 40 deltagare.
Resan  arrangeras av Svinesundskommittén och Visit Østfold, inom Interregprojektet Besöksnäring 2.0.

Populær maritim kunnskapsdag på Tjärnö er tilbake for fjerde året

Opplæring for politikere og tjenestepersoner

BLÅ VEKST

Vår verdsatte maritime kunnskapsdag for politikere og tjenestepersoner er tilbake! Vi arrangerer en ny runde av heldagskurset med fokus på maritime spørsmål ved Tjärnö marina laboratorium. Kurset tilbyr spennende forelesninger med forskere, Kosterhavets nasjonalpark og norske og svenske akvakulturforetak. Vi vil også gjennomføre en utflukt med forskningsfartøy og prøve ut praktiske studier i laboratoriet.

Dato: Mandag 8. april, 2024
Tid: 08.30-16.30
Sted: Tjärnö marina laboratorium, Strömstad

Kurset har som mål å gi politikere og tjenestemenn bakgrunn og fordypet kunnskap om aktuelle maritime spørsmål med fokus på Skagerraks marine miljø og potensialet for lokal marin næringsutvikling, samt å skape en dialogplattform for forskere, politikere og tjenestepersoner i grenseregionen om maritime spørsmål. En dag med opplevelser, kunnskap og mulighet til å stille spørsmål og diskutere aktuelle maritime utfordringer med vårt felles hav Skagerrak i søkelyset.

Snart publiceras en antologi om Covid-19 pandemin med flera kända profiler

GRÄNSMÖJLIGHETER

Vi på Svinesundskommittén bestämde oss i höstas för att göra en antologi där vi samlar aktörer som på olika sätt bidragit i debatten om pandemin. Nu är antologin i det närmaste klar och boksläpp sker under våren.  Vår förhoppning är att antologin ger möjlighet till eftertanke men också till handling. Det krävs politiska beslut och en sammanhållen linje. 

De olika bidragen till antologin kastar oss tillbaka till gränsstängningarnas pandemi, Covid -19, som fick invånarna i gränssamhällena längs den norsk-svenska gränsen att lida hårt, både i sitt privatliv och i arbetslivet. Inte minst drabbades handeln mellan våra länder. Skribenterna tar tillfället att reflektera över den situation vi alla var i, vad som gjordes samt ger konkreta förslag på hur en pandemi eller annan kris kan koordineras bättre nästa gång. För det är i ”fredstid” som vi måste förbereda oss.

Följ oss via sociala medier för att veta mer om skribenterna och deras tankar. 

Kick-Off för Skandinaviska cirkulära industriparker i Hirtshals

BLÅ TILLVÄXT

Svinesundskommittén är en av parterna i det nya Interregprojektet Skandinaviska cirkulära industriparker. Den 5-6 mars samlades alla berörda parter från Sverige och Danmark i Hirtshals för en Kick-Off för att markera starten på samarbetet kring ett cirkulärt symbiosarbete i hamnarna Hirtshals och Kungshamn, som kommer pågå under tre år. 
 
Ett hamnområde och företagen i en tillhörande industripark är ett uppenbart utvecklingsområde för grön energi och cirkulär resursanvändning. Projektet ska inleda samarbete med företag i hamnarna Hirtshals i Hjørring kommun, respektive Kungshamn i Sotenäs kommun, samt relevanta myndigheter för att skapa förutsättningar för ett cirkulärt symbiossamarbete. Projektet ska kartlägga och undersöka möjligheter inom alla typer av energi- och materialresurser så som vind, biogas, vatten, biomassa, men även att titta på möjligheterna inom transporter, lagerhållning och användning av lokaler och arealer.

Projektägare är Den Erhvervsdrivende Fond Skagen Uddannelsescenter i Danmark och partners är Kungshamnsfiskarna AB, Nordsøen Forskerpark, Rena Hav Sverige Aktiebolag, Hjørring Kommune, Sotenäs kommun, Svinesundskommittén och Hirtshals Havn. Svinesundskommittén bidrar som part med vårt nätverk, kunskap och erfarenhet inom blå näringar. Vi kommer sprida lärandet från projektet till våra medlemmar och kunna genomföra Skagerrakkonferens och politikerutbildningar med danska deltagare. 

Stor medial uppmärksamhet kring harmonisering av nordiska byggregler

GRÄNSMÖJLIGHETER

Via ett samarbete mellan Svinesundskommittén, Association of European Border Regions (AEBR) och Nordiska Ministerrådet har gränshindret kring Nordens olika byggregler dragit till sig stor uppmärksamhet i media. Totalt har tio artiklar publicerats i Sverige, Norge och Danmark där problematiken och konkreta förslag på lösningar presenteras.

Gemensamma nordiska byggregler skulle öka företagens möjligheter att arbeta med byggande på båda sidor om gränsen, utöka marknaderna och minska byggkostnaderna – detta belystes under seminariet ”Harmonisation of Nordic Building Regulations” 23 mars 2023 i Oslo, som arrangerades av Svinesundskommittén tillsammans med AEBR och Nordiska Ministerrådet. På plats fanns företagare, branschorganisationer, myndigheter och politiker för att diskutera de nordiska ländernas olika byggregler och standarder, hur de påverkar möjligheten att verka över nationsgränserna, möjliga sätt att förenkla eller harmonisera regelverket så att Norden blir en enhetlig byggmarknad samt att marknadsmöjligheterna för entreprenörer förbättras. Drivkraften är sänkta kostnader samt en nordisk harmonisering av klimatdeklarationer för byggnader. För att det ska bli möjligt att nå en harmonisering krävs politisk vilja och åtagande/löften på ministernivå.

I samband med seminariet fick Dr Kjell Nilsson i uppdrag att skriva en artikel där han belyser problematiken samt presenterar konkreta förslag på hur gränshindret skulle kunna lösas. Detta har resulterat i totalt tio publicerade artiklar i Sverige, Norge och Danmark. Samtliga artiklar finns att läsa på Svinesundskommitténs hemsida.
 

Besøksnæringen 2.0 styrker bedriftseiere med kurs i markedsføring og sirkulær økonomi

TURISME

I løpet av vinteren har Interregprosjektet Besøksnæringen 2.0 tilbudt kurs i markedsføring på Facebook og LinkedIn til bedrifter innen besøksnæringen. I tillegg har et verktøy for å utvikle mer bærekraftige forretningsmodeller blitt testet på utvalgte bedrifter.


Eva Petersen fra BYRÅ i Fredrikstad har guidet 16 bedriftseiere gjennom Facebook og LinkedIn. Deltakerne har fått en introduksjon til plattformene og hvordan de kan brukes for markedsføring, men det har også vært rikelig med tid til å stille spørsmål og få verdifulle råd til sin egen bedrift. Kursene har blitt gjennomført rundt om i vår grenseregion, på norsk og svensk side.

Etter en omfattende kartleggingsarbeid av ulike initiativ innen bærekraft, ble seks bedrifter invitert i januar til å teste verktøyet ”Flourishing Business Canvas”. Verktøyet kan brukes til å kartlegge og forbedre eksisterende forretningsmodeller med tanke på økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Evalueringen av dagen viste dessverre at verktøyet ”Flourishing Business Canvas” ble opplevd som noe overordnet og abstrakt. Prosjektet jobber videre med å identifisere andre verktøy og tiltak som kan fungere bedre for bedriftene i besøksnæringen.

Här kläcks nya innovativa idéer genom
intensiva designsprintar 

Nya sätt att uppleva platser testas i projektet Besöksnäring 2.0

TURISM

Hur kan nya digitala lösningar förstärka upplevelsen av en plats? Detta utforskas genom tre piloter: Edsleskogs kyrkoruin, Vitlycke museum och Østfoldmuseene. Under vårvintern har vi inlett så kallade designsprintar under ledning av Research institute of Sweden (RISE).

Syftet med designsprintarna är att ta fram och testa en prototyp på kort tid genom att förstå platsens förutsättningar och utmaningar, skissa på möjliga lösningar, besluta vilka skisser man vill gå vidare med, utveckla en prototyp och slutligen testa den på tänkbara användare.

Edsleskogs kyrkoruin har kommit igenom hela designsprintprocessen. En prototyp på fysisk skylt som visar kyrkans storlek och placering med hjälp av konturer på plexiglas samt en digital modell av kyrkan som nås genom en QR-kod har testats. Målsättningen är att prototyperna ska testas av besökare på plats till sommaren. Designsprintarna för Østfoldmuseene har påbörjats och i början av april inleds dem på Vitlycke museum. Innovationspiloterna är en del av Interregprojektet Besöksnäring 2.0.

Kommerskollegium lyfter köerna på Svinesundsbron som ett tydligt handelshinder

Sverige och Norge är varandras viktigaste handelspartners, men det finns en del hinder som gör att handeln mellan våra länder inte är friktionsfri. Kommerskollegium har gjort en ny analys över de hinder som är aktuella och ett av hindren som nämns är köerna på Svinesundsbron. Gränshinderfrågan toppade Kommerskollegiums senaste nyhetsbrev.

Att de lyfter problematiken på Svinesundsbron är ett direkt resultat av att vi tagit kontakt med Kommerskollegium, haft samtal med dem och att de medverkade på vårt styrelsemöte i början av november. Som grund för sin analys har de även intervjuat Sveriges ambassad i Oslo och Business Sweden i Norge. Läs deras artikel och ta del av analysen via knapplänken nedan. 

APRIL
8

Marin kunskapsdag 
Tjärnö marina laboratorium

APRIL
12

Årsmöte Svinesundskommittén
Litteraturhuset, Fredrikstad

APRIL
17

Studieresa 17-18 april
Lokalproducerad mat och hållbarhet,
Indre Østfold

APRIL
25

Affärer i Sverige
Sveriges ambassad i Oslo

APRIL
29

Antologin om Covid-19 pandemin släpps

Boken kommer lanseras i sociala kanaler, för pressen och i våra kontaktnätverk. Boken trycks i en begränsad upplaga men kommer att kunna beställas på nätet. Det kommer också finnas en tillgänglig pdf-utgåva på vår hemsida. 

OM OSS
Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska kommuner och regionerna Viken och Västra Götaland, med syfte att skapa nya möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna. Kommittén jobbar på mandat av medlemmarna och Nordiska ministerrådet. Våra fokusområden är blå och grön tillväxt, turism och gränshinder/gränsmöjligheter.

SVINESUNDSKOMMITTÉN | SE-452 80 | STRÖMSTAD, SVERIGE info@svinesundskommitten.com | Tel +46 702 14 90 24 | www.svinesundskommitten.com