SDV, Skånes digitala vårdsystem
Utrullning hos privata vårdgivare
Webbversion

Du får det här mejlet från SDV-programmet i Region Skåne, i din roll som verksamhetschef alternativt kontaktperson hos en privat vårdgivare med avtal med Region Skåne, för att du ska kunna börja förbereda din verksamhet inför mottagandet av Skånes digitala vårdsystem, SDV.

Hej!

I årets första infobrev kommer vi att ge generell information om den första driftstarten, senaste SDV Ledarforum och uppdaterad IT- och MT-information.

Nyheter om SDV

Första driftstart
Under våren 2025 kommer den första driftstarten av SDV att ske. Här ingår cirka 30 öppenvårdsenheter samt Simrishamns sjukhus inom privata vårdgivare.
Här kan du se en detaljerad utrullningsordning

Alla enheter som ingår i denna utrullning kommer inom kort att bli kallade till ett första möte. När utrullning närmar sig för er enhet kommer även ni att bli kontaktade på liknande sätt. Tills dess kommer kommunikationen fortsätta som idag.

Hela utrullningen av SDV sker över lång tid och är uppdelad i olika perioder.
Övergripande utrullningsordning

SDV Ledarforum
På SDV Ledarforum gav styrgruppsordförande Harald Roos en uppdatering kring aktuell status i arbetet med SDV.

Medverkade gjorde också Thomas Persson, sjukhuschef Lasarettet i Ystad, Helena Ozolins, verksamhetschef Närsjukhus Simrishamn och Katarina Hartman, förvaltningschef Psykiatri, habilitering och hjälpmedel som pratade om varför deras verksamheter behöver SDV och hur de nu förbereder sig.

Ingela Lidén, förvaltningschef Digitalisering IT och MT talade om SDV ur ett digitaliseringsperspektiv med fokus på vikten av sammanhållen data.
Se senaste SDV Ledarforum

IT- och MT - information

Listan Användarnära IT-utrustning för SDV med verifierad IT-utrustning uppdateras löpande. Du hittar alltid den senaste listan via Vårdgivare Skåne.

EKG-apparater och integrationer
För att skicka EKG från en EKG-apparat till Millennium gäller samma förutsättningar som idag, det vill säga att skicka via Muse. Innan en ny teknisk anslutning är driftsatt, gäller dessa förutsättningar för uppkoppling av EKG-apparat till Muse:
Access Externa Vårdgivare - Vårdgivare Skåne 

För att läsa EKG i Muse-web gäller i princip samma förutsättningar som idag, förutom att uthoppet till Muse-web kommer att ske från Millennium i stället för från Melior eller PMO.
MUSE web - Vårdgivare Skåne 

Förvaltningen Digitalisering IT och MT arbetar på en lista över Muse-supporterade EKG-apparater.

Vänliga hälsningar, 
SDV Utrullning 
SDV-programmet, Region Skåne 

Här får du information om SDV

Kontakt: 
SDV.privat@skane.se (för frågor som särskilt berör privata vårdgivare)
SDV@skane.se (för övergripande frågor om SDV)

Programkontoret för SDV
Region Skåne
Medicon Village, By 205
Tunavägen 24
223 68 Lund

SDV.privat@skane.se