SDV, Skånes digitala vårdsystem
Utrullning hos privata vårdgivare
Webbversion

Du får det här mejlet från SDV-programmet i Region Skåne, i din roll som verksamhetschef alternativt kontaktperson hos en privat vårdgivare med avtal med Region Skåne, för att du ska kunna börja förbereda din verksamhet inför mottagandet av Skånes digitala vårdsystem: SDV.

Hej!

Det närmar sig slutet av 2022 och vi vill därför sammanfatta vad som hänt under hösten i arbetet med utrullning av SDV till privata vårdgivare, samt berätta lite om vad som hänt i SDV-programmet. 

Nyheter om SDV

SDV Ledarforum
För att få information kring vad som hänt i arbetet med Skånes digitala vårdsystem (SDV), kan ni se den senaste sändningen av SDV Ledarforum från den 18 november. Denna gång visades också en demofilm som skildrar ett patientflöde i slutenvården.
SDV Ledarforum med demo

Utblick: Simrishamns sjukhus först ut 
Helena Ozolins är verksamhetschef på Närsjukhus Simrishamn, som är en del av den första utrullningen av SDV. Hon ser fram emot ökad digitalisering och är nöjd med samarbetet med SDV-programmet, men oroar sig lite för att varierande datorvana ska göra det jobbigt för vissa med ett nytt system. Därför är det så viktigt att se till att inte bara utbildningen fungerar utan även att det finns medarbetare som kan vara ett extra stöd i övergången. Detta har man redan börjat planera för i Simrishamn. 
Läs intervjun med Helena Ozolins  

Övrigt
På Vårdgivare Skåne finns en beskrivning av hur programmet arbetar med test av SDV.
Test i flera steg innan SDV införs

Nu finns också en sida med Vanliga frågor och svar som gör det lättare att hitta svar snabbt, eller hitta var mer information finns.
Vanliga frågor och svar

För övriga nyheter, läs gärna SDV:s nyhetsbrev där ni även kan prenumerera på kommande nyhetsbrev.
Nyhetsbrev om SDV

IT/MT - forum 

Forumet berör IT- och MT-relaterade ämnen inför SDV-införandet, exempelvis utrustning, anslutning samt andra tekniska frågor. 

Områden som har diskuterats under hösten 2022: 

  • Det pågående arbetet med att koppla ihop betalterminaler med SDV:s kassafunktion. När detta arbete har kommit längre, kan vi berätta mer om det.  
  • Validering av utrustning som streckkodsläsare, skrivare och scanners. Listan hittar du på Vårdgivare Skåne SDV - Privata vårdgivare under ”Dokument som rör privata vårdgivare”. Listan uppdateras löpande. 
  • Ett nytt projekt inom Digitalisering IT/MT har startat för att ny teknisk anslutningsmodell (SD-WAN) ska testas på två privata vårdcentraler till våren 2023.  
  • Hur uppkoppling av MT-utrustning till SDV kan gå till, olika integrationslösningar. 
  • Vad som händer på MT-sidan i SDV-programmet. 

Verksamhetsnära forum

I verksamhetsnära forum har vi en dialog om hur utrullningen av SDV kommer att påverka den egna verksamheten. Det kan vara frågor gällande de olika förändringsområdenas påverkan, samt kliniska frågor kopplat till olika vårdområden/specialiteter. Men också generella områden som till exempel kassahantering, tidsbokning och klinisk kodning. 

Områden som har diskuterats under hösten 2022: 

  • Hur SDV-programmet arbetar med att beskriva och kommunicera de förändringar som det innebär att använda SDV. 
  • En första titt på högnivåsummering Privat vård, det vill säga förändringar som endast påverkar privata vårdgivare, i mindre eller större utsträckning beroende på vilken verksamhet som bedrivs. 
  • Hur lösningen för att hantera den egna vårdgivarens kassatransaktioner för överföring till ekonomisystemet kommer att se ut. 
  • En nulägesbild av arbetet som sker kring tillämpningen av PDL (Patientdatalagen) i SDV med exempel på områden som kommer att påverka hur man når patientinformation mellan vårdenheter (inre sekretess) och mellan vårdgivare (yttre sekretess) samt det regelverk som styr.  
Alla privata vårdgivare kommer att få ta del av informationen enligt den fastställda tidplanen för utrullning av SDV.  

Om du önskar mer information eller vill delta i något av dessa forum, hör gärna av dig till SDV.privat@skane.se.

Vi vill givetvis passa på att önska en God Jul och ett Gott Nytt År! 

Vänliga hälsningar, 
SDV Utrullning 
SDV-programmet, Region Skåne 

Här får du information om SDV

Kontakt: 
SDV.privat@skane.se (för frågor som särskilt berör privata vårdgivare)
SDV@skane.se (för övergripande frågor om SDV)

Programkontoret för SDV
Region Skåne
Medicon Village, By 205
Tunavägen 24
223 68 Lund

SDV.privat@skane.se