Utbildning i ASI

ASI (Addiction Severity Index) är en standardiserad intervjumetod som består av en grund- och en uppföljningsintervju för kartläggning och bedömning av problem och resurser hos personer med missbruks- eller beroendeproblem.

ASI rekommenderas enligt de Nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende.
Läs mer i Metodguiden, Socialstyrelsen: 
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/missbruk-och-beroende/asi-intervjun/

Utbildningen syftar till att ge deltagarna goda metodkunskaper i den praktiska användningen av ASI Grund, ASI Uppföljning och ASI Återkoppling samt god förståelse för användningen av ASI-metoden på såväl individ- som verksamhetsnivå.

Målgrupp för utbildningen
Utbildningen vänder sig till den som under minst tre månader arbetat inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården med utredning eller behandling av personer med missbruks- eller beroendeproblematik. Utbildningen riktas till personal både i Fyrbodalsområdet och i övriga Västra Götaland.

Utbildare
Georg Fischer, utbildare i ASI efter godkännande av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Tid och plats
7 - 8 september samt 28 oktober kl. 09.00 - 16.00.
Bohusläns museum, Museigatan 1, Uddevalla.

Kostnad
4 500 kronor per deltagare exklusive moms. I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch samt kursmaterial.

Godkännande
Mellan utbildningens andra och tredje dag har deltagarna i uppgift att genomföra en övningsintervju som skickas till utbildaren för bedömning. Efter att ha genomfört en godkänd intervju erhåller deltagaren ett utbildningsbevis som ger behörighet att använda metoden. Närvaro är obligatorisk dag 1 — 3.

Anmälan
Anmälan skall vara Fyrbodals kommunalförbund tillhanda senast 7 augusti. Anmälan är bindande men ej personbunden. Platsen kan överlåtas till en kollega. Avanmälan sker till kansli@fyrbodal.se.

Min och max deltagare
Lämpligt antal deltagare för utbildningen är c:a 10 — 14 personer, vilket kan innebära att utbildningen ställs in vid få anmälningar.

Kontaktperson
Eventuella frågor besvaras av Jenny Brunberg, jenny.brunberg@fyrbodal.se

 


ANMÄL DIG HÄR