UBÅT för uppföljning för ASI-användare i missbruksärende
Onsdag 27 februari 2019, kl. 13.00 - 15.30
Välkommen på en Inspirationseftermiddag med Bengt-Åke Armelius, som utvecklat UBÅT, ett datastöd för Uppföljning och Beskrivning av ÅTgärder för ASI-användare.
  • Hur kan systematisk uppföljning med hjälp av UBÅT och ASI visa resultaten av mina/våra insatser? 
  • Vill du se vilken åtgärd dina klienter får och vilken nytta det gör för dem?
  • Kan UBÅT ge kunskap om när återfall är på gång?
  • Vill du se hur du som socialsekreterare kan utvecklas?
  • Vad kan vi se i de Fyrbodals kommuner som använder UBÅT?
  • Hur kopplar jag ASI uppföljning och UBÅT?
  • Vad behöver min kommun och jag göra för att komma igång med UBÅT? 
  • Vilka är de viktigaste nationella fynden i UBÅT, när det finns en stor mängd information imatad?

Tid
27 februari 2019, kl. 13.00 - 15.30

Plats
Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Museigatan 2, Uddevalla

Kostnadsfritt

Anmälan
Anmälan sker senast den 15 februari.
 


ANMÄL DIG HÄR