Brand, fukt & ljud i TRÄBYGGNATIONER
samt partnering & upphandling

Tack för att du deltog i seminariet 11 feb i Vänersborg!

Nära 70 personer från byggföretag, arkitektkontor, kommuner och fastighetsföretag samlades för att ta del av kunskap och inspiration om utmaningar och möjligheter med att bygga i trä.

PROGRAM

9:00

Fika och samling

9:30

Välkomna och inledning

HÖG LJUDISOLERING I HUS BYGGDA I TRÄ
- ljudutmaningar med att bygga i trä
- utformning av konstruktioner för hög ljudisolering
- ljudsäkerhet i byggprocessen
Pontus Thorsson, Akustikverkstan
 
FUKTSÄKRARE BYGGNATION!
-Framtida utmaningar ur fuktsynpunkt.
-Hur gör man en fuktsäkrare byggprocess?
Mats Johansson, WSP
 
MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR MED ATT BYGGA I TRÄ – FOKUS BRAND
-Frågor och utmaningar kring brandskydd och brandsäkerhet i trähus
-Så projekteras och verifieras brandskydd i trähus
Björn Yndemark, WSP

12:00

Lunch

13:00

PARTNERING - UR EN OFFENTLIG BESTÄLLARES SYNVINKEL
-När väljer vi partnering
-Upphandlingsprocessen, valet av partneringentreprenör
-Framgångsfaktorer för ett lyckat projekt
-Exempel från strategisk partnering
Anna Hedblom, Skövde kommun
 
PARTNERING SOM FRAMGÅNGSFAKTOR - UR ENTREPRENÖRENS ROLL
Ellinor Johansson och Mattias Svensson, Byggdialog AB

14:00

Fika

14:15

ATT UPPHANDLA OCH BYGGA HÖGA HUS I TRÄ
-Hur kravställer man trä vid upphandling av byggentreprenader?
Björn Adler, Skövdebostäder

15:00

Avslut

Föredragshållare

Pontus Thorsson, akustikkonsult hos Akustikverkstan AB
Pontus har en bakgrund som akustikforskare på Chalmers och därefter 15 års erfarenhet av praktisk utformning av byggnadsstommar för höga ljudkrav, t ex för bostäder, laboratorier, studios etc. Arbetar idag på Akustikverkstan som ansvarig för teknik och kvalitet, samt håller utbildningar för olika delar inom akustikområdet.

Mats Johansson, Byggnadskonstruktör och Diplomerad fuktsakkunnig, WSP
Mats har arbetat som konstruktör sedan 2008 och som fuktsakkunnig sedan 2013 på WSP. Som fuktsakkunnig arbetar han i hela byggprocessen från programhandling till färdig byggnad.

Björn Yndemark, brandingenjör, WSP
Björn har under en längre tid fungerat som uppdragsledare i större komplexa trähusuppdrag. Flitigt anlitad på konferenser och utbildningar för att föreläsa om brandtekniska aspekter med träbyggnader, som en av landets främsta träbyggnadsexperter. Utbildad brandingenjör och har varit verksam som brandkonsult sedan 1997 och är nu avdelningschef för brand & risk inom WSP.

Anna Hedblom, byggingenjör, Skövde kommun
Anna har arbetat inom fastighetsförvaltning i många år, de senaste 8 åren som projektledare för större byggentreprenader på Skövde kommun. Projektledarrollen innebär ansvar för projekten från första pennstrecket till garantitidens utgång.

Ellinor Johansson, projektingenjör, ByggDialog AB
ByggDialog är Sveriges ledande partnering-entreprenör. Vi jobbar alltid med projektets bästa för ögonen. Med hjälp av vårt arbetssätt tar vi vara på människors drivkrafter, kunskaper och kompetenser genom hela processen.

Mattias Svensson, Områdesansvarig Väst, ByggDialog AB

Björn Adler,
byggprojektledare,
AB Skövdebostäder

Ersatte tidigare planerad föreläsare (Erika Lööv-Vallin) med kort varsel.

Kontaktpersoner

Iréne Malmberg
irene@svinesundskommitten.com
+46 709 54 97 84

-

Karin Stenlund
karin.stenlund@fyrbodal.se
+46 522 44 08 68

Grön tillväxt trä - rethinking wood!

Grön Tillväxt Trä är ett projekt för att främja användningen av trä inom byggnation och att företag inom träbyggnation utvecklas och etableras. Grön Tillväxt Trä erbjuder studiebesök, föreläsningar, seminarier, workshops och nätverksträffar. Projektet riktar sig till politiker och tjänstemän i kommuner och kommunala bolag samt företag.

Grön tillväxt trä är ett norsk-svenskt samarbete för miljö och framtid, där följande parter ingår:

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/rethinkingwood/

Detta email har skickats till irene@svinesundskommitten.com  |  Om du inte längre vill ta emot mejl, vänligen unsubscribe  |  © 2013 Fyrbodals kommunalförbund, All rights reserved