Diplomerad Företagslots - Webbutbildning samt uppstartsdag

Bättre företagsklimat i Fyrbodal syftar till att underlätta för företagare och minska antalet tillväxthinder genom att förbättra det allmänna företagsklimatet i Fyrbodal. En viktig faktor för att skapa ett bättre företagsklimat och en ökad regional attraktionskraft ligger i de allmänna villkoren för företagande. Ett företags beslut om att växa, anställa eller utveckla nya produkter/tjänster påverkas av omgivningen. Det handlar om tillstånd, kompetens i närområdet, attityder från politiker och tjänstemän och en tillförlitlig och snabb ärendehantering i mötet med den offentliga sektorn och samhället i stort. Förståelsen för att företagen bidrar till samhällsutvecklingen behöver öka och företagens förståelse för den offentliga sektorn som en viktig del att skapa förutsättningar för utveckling av näringslivet behöver stärkas.

Vad krävs för att bli Diplomerad Företagslots?
Webbutbildning Diplomerad Företagslots består av en diplomering med 100 frågor inom nio olika ämnesområden. Den som gör webbutbildningen blir Diplomerad Företagslots när alla områden är godkända. Detta kräver normalt att webbutbildningen görs om ett antal gånger med självstudier däremellan.

För att få kalla sig Diplomerad Företagslots, krävs godkänt på de nio ämnesområden som ingår i diplomeringen. Deltagarna får göra hur många försök de vill. Detta är en del av inlärningsprocessen. Er kommunadministratör har möjlighet att skriva ut personliga diplom till de medarbetare som klarat diplomeringen.

För medarbetaren innebär webbutbildning Diplomerad Företagslots en helhetssyn om vad kommunen arbetar med, arbetet blir roligare och samarbetet med kollegor på andra avdelningar ökar. Kunskap om andra områden än det egna arbetsområdet breddas.

Upplägg
1. Uppstartsdag den 6 september kl. 09.00 - 12.00. Fika serveras från kl. 08.30. 
Syftet med en gemensam uppstartsdagsdag är att ge information samt introduktion till webbutbildningen.
Plats: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla

2. Webbutbildning, som sker på distans

För att använda den upphandlade lotsutbildningen behöver ni anmäla ert deltagande till webbutbildningen samt till uppstartsdagen. Anmälan sker i länken nedan.

Utbildare
Lotsutbildning AB, Vimmerby

Kostnad
Den totala kostnaden för utbildningen är 6 500 kronor per person, men tack vare att projektet Bättre företagsklimat finansierar kostnaden med 80% blir deltagarkostnaden endast 1 300 kronor per person.

Kontakt
Cecilia Sandberg, cecilia.sandberg@fyrbodal.se

Anmälan/Avanmälan
Anmälan skall vara Fyrbodals kommunalförbund tillhanda senast den 23 augusti 2019. Anmälan är bindande men inte personbunden. Avanmälan sker till kansli@fyrbodal.se

Detta email har skickats till ann-christine.lang@fyrbodal.se  |  Om du inte längre vill ta emot mejl, vänligen unsubscribe  |  © 2013 Fyrbodals kommunalförbund, All rights reserved