Utbildning "Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar och samtidigt missbruk"

Vi är glada att återigen kunna erbjuda den uppskattade utbildningen ”Att i vardagen stödja personer med psykiska funktionshinder och samtidigt missbruk”. Tidigare har vi gett den till boendestödjare men nu har vi, utifrån kommunernas önskemål, vidgat kursen till att även omfatta personal i hemtjänst och personal boende LSS. Under hösten 2021 ges två kursomgångar och under våren 2022 ges ytterligare två kursomgångar. Vi har option på ytterligare åtta utbildningsomgångar, så fungerar allt som det ska och behovet finns så kommer vi att köpa in även dessa.

Utbildningen är en uppdragsutbildning som är beställd av Fyrbodals kommunalförbund och ges av Borell psykologi & arbetsterapi AB.
 
Utbildningens innehåll
Utbildningen inriktas mot och belyser personer med psykiska funktionshinder och samtidigt missbruk utifrån olika perspektiv och kontexter. Utbildningen ska ge både teoretisk förståelse och praktiska färdigheter och upplägget har ett tydligt fokus på implementering av nya färdigheter och arbetssätt.
 
Utbildningen består av fem heldagar med föreläsningar, gruppdiskussioner samt övnings- och gruppuppgifter för att ge utrymme för reflektion och erfarenhetsutbyte, men också för att öva på nya färdigheter. Som deltagare förväntas du delta aktivt vid utbildningstillfällena men också utföra hemuppgifter mellan utbildningstillfällena.
 
För vem:
Kursen vänder sig till boendestödjare inom den kommunala socialpsykiatrin, personal inom hemtjänst samt personal vid boende LSS.
 
Kursomgångar hösten 2021:
Hösten 2021 ges två omgångar av denna utbildning. Du väljer i anmälningsformuläret till vilken omgång du önskar anmäla dig. Varje utbildning består av fem träffar, och sker digitalt. Länk skickas ut inför kursstart.
 
Inbjudan till de två kursomgångar som ges 2022 släpps i höst, beslut är ej fattat om dessa kommer att ges digitalt eller fysiskt på plats i någon av Fyrbodals 14 kommuner.
 
Kursomgång 1
De datum som gäller för kursomgång 1 är:
  • 13 september
  • 27 september
  • 11 oktober
  • 25 oktober
  • 8 november
 
Kursomgång 2
De datum som gäller för kursomgång 2 är:
  • 24 september
  • 8 oktober
  • 21 oktober
  • 5 november
  • 19 november
Tid:
Kl. 09.00 - 16.00.

Kurskostnad:
Kurskostnad 2 000 kronor exkl moms/deltagare för personal från någon av Fyrbodals 14 kommuner samt Lilla Edet. För personal från annan kommun är kostnaden 4 500 kronor exkl. moms/deltagare.
 
Ordinarie pris för kursen är 4 000 kronor, men subventioneras med 2 000 kronor för deltagare från Fyrbodals 14 kommuner samt för Lilla Edet med statliga medel från den nationella överenskommelsen kring psykisk hälsa.
 
Anmälan
Anmälan ska vara förankrad hos närmsta chef innan anmälan. Anmälan är bindande men inte personbunden. Avanmälan eller namnbyte anmäls till ann-christine.lang@fyrbodal.se.
Max antal deltagare per kursomgång är 32 personer. 
Anmälan sker i länk nedan.
 
Vi ser det som önskvärt att ni samordnar er inom respektive kommun innan ni anmäler kursdeltagare, detta för att i möjligaste mån få en jämn fördelning mellan kommunerna. Som riktmärke har vi satt en fördelning av platser (per kursomgång) med 2 personer från varje kommun förutom Vänersborg, Uddevalla och Trollhättan som kan anmäla 3 personer vardera.
 
Vi kommer inte att upprätta någon reservlista.
 
Sista anmälningsdag:

För kursomgång 1: 23 augusti
I den mån det finns lediga platser kvar då ges Fyrbodalskommunerna möjlighet att anmäla fler än tilldelat.
I den mån det finns platser kvar den 1 september ges även andra kommuner utanför Fyrbodal och Närhälsan möjlighet att anmäla sig till dessa platser.
 
För kursomgång 2: Förlängd anmälningstid
I den mån det finns lediga platser kvar då ges Fyrbodalskommunerna möjlighet att anmäla fler än tilldelat.
I den mån det finns platser kvar den 14 september ges även andra kommuner utanför Fyrbodal och Närhälsan möjlighet att anmäla sig till dessa platser.
 
Frågor:
Frågor om kursen:
Mats Borell
mats@borellme.se
 
Övergripande frågor:
Maria Klamas
Maria.klamas@fyrbodal.se


Här kommer du till anmälningsformuläret:


ANMÄL DIG HÄR!