Digital inspirationsdag ”Individens behov i centrum (IBIC) i undervisning och i praktiken”

1 september kl. 14.00 – 16.00 (för chefer inom funktionshinder och socialpsykiatri samt lärare vid vård- och omsorgsprogrammet samt barn- och fritidsprogrammet)
 
Varmt välkommen till en kostnadsfri digital inspirationsdag på temat ”Individens behov i centrum (IBIC) i undervisning och i praktiken”. Dessa två timmar kommer att bjuda på en föreläsning om vad IBIC är, men vi kommer också diskutera varför det är viktigt att elever som läser vård- och omsorgsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet får med sig kunskap om detta arbetssätt och hur det skulle kunna inkluderas i undervisningen. Fokus kommer att vara området funktionshinder och socialpsykiatri.

Upptakten till denna inspirationsdag var den workshop kring nya vård- och omsorgsprogrammet som genomfördes 20 april där verksamheterna framförde ett önskemål om att elever vid vård- och omsorgsprogrammet skulle få med sig kunskap om IBIC från utbildningen. I dagsläget finns det inte med i utbildningen och lärarna som deltog önskade ökad kunskap om IBIC för att kunna inkludera det i undervisningen.
 
Upplägg
 
Föreläsning, av Annica Johansson och Erik Wessman från Socialstyrelsen, om Individens Behov i Centrum:
  • Teoretisk ram till IBIC med koppling till ICF
  • Betydelsen av ett gemensamt språk inom socialtjänstens olika delar (och även kopplat till kommunal hälso- och sjukvård)
  • Vikten av ett målinriktat arbetssätt och hur kan det se ut i praktiken
 
Diskussionsfrågor:
  • Varför är det viktigt att elever på vård- och omsorgsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet får med sig kunskap om och färdigheter i IBIC i sin utbildning?
  • Hur skulle kunskap och färdigheter om IBIC kunna inkluderas i utbildningen?
 
För vem
För chefer inom funktionshinder och socialpsykiatri samt lärare som undervisar på vård- och omsorgsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet med fokus på funktionshinder och socialpsykiatri (såväl ungdomsgymnasiet som vuxenutbildningen) i Fyrbodal.
 
Anmälan
Inspirationsdagen är digital och kostnadsfri. Anmälan senast 23 augusti.
TEAMS-länk skickas ut via Outlook.
 
KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN.


Frågor
Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta maria.klamas@fyrbodal.se eller christina.wennerdal@fyrbodal.se
 


Individens Behov I Centrum (IBIC) i korthet
IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt som utgår från individens behov, resurser och individuella mål för stöd inom olika livsområden i det dagliga livet. IBIC bygger på ICF som är WHO:s klassifikation av funktionshinder, funktionstillstånd och hälsa. På så sätt kan individens nuvarande förmågor och behov av stöd och hjälp beskrivas. Med individuella mål kan också individens egna resurser synliggöras och funktionsförmågor kan stärkas och utvecklas. Mål och önskvärd utveckling hos individen med stöd av beviljade insatser beskrivs också på ett strukturerat sätt och med ett gemensamt ”språk”. Detta skapar förutsättningar för en mer likvärdig och kvalitetssäkrad socialtjänst. Det ger också möjlighet till jämförelse mellan verksamheter och kommuner på ett mer likvärdigt sätt och möjlighet till återanvändning av information om individen.

Socialstyrelsen tipsar om nedanstående material;
  • Individens behov i centrum, Ett stöd för att använda ICF och strukturerad dokumentation i socialtjänsten, publikation
  • Stöd för lokal utbildning i IBIC, publikation (ska uppdateras i höst)
  • ICF och KVÅ i kommunal hälso- och sjukvård, 60 min webbutbildning
  • IBIC – Individens behov i centrum - Webbintroduktion, 80 min webbutbildning
Dessa hittar ni Socialstyrelsens hemsida, www.socialstyrelsen.se