Digital Workshop "Samarbete kring nya vård- och omsorgsprogrammet"

20 oktober kl. 13.00 – 16.00 (för FoU-rum vård och omsorg samt lärare vid vård- och omsorgsprogrammet)
 
Varmt välkommen till en kostnadsfri digital workshop om nya vård- och omsorgsprogrammet med fokus på kunskaps- och verksamhetsområdet vård & omsorg (äldreomsorg). Inbjudna är representanter i FoU-rum vård & omsorg samt lärare som undervisar på vård- och omsorgsprogrammet (såväl ungdomsgymnasiet som vuxenutbildningen).
Syftet med dagens workshop är att diskutera hur vi gemensamt kan bidra till att det nya vård- och omsorgsprogrammet kan omsättas på ett bra sätt. Denna workshop är ett led i det pågående arbetet med kompetens, titulatur och kompetensutveckling som bedrivs inom Fyrbodals 14 kommuner.
 
Upplägg
 • Presentation av strategier för kompetens och titulatur
 • Presentation av vård och omsorgscollege
 • Presentation av programförändringen
 • Genomgång av och gemensam diskussion utifrån några av de nya kurserna som har extra stor relevans för kunskaps- och verksamhetsområde vård & omsorg
  • Gerontologi och geriatrik
  • Psykiatri 1 och 2
  • Socialomsorg 1 och 2
  • Omvårdnad 1 och 2
  • Hälsa- och sjukvård 1 och 2
  • Vård- och omsorgsspecialisering/gymnasiearbetet
 • Diskussion om APL/Fältstudier/metodrum skolan
 • Hur inkludera verksamheterna i utbildningen?
 • Nästa steg
 
Anmälan och länk för deltagande
Anmäler dig gör du via denna länk senast 13 oktober. ANMÄLAN

TEAMS-länk skickas därefter ut via Outlook.
Underlag inför workshop kommer att skickas ut en vecka innan workshop via e-post, men också läggas i outlook-kallelsen.
 
Frågor
Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta maria.klamas@fyrbodal.se eller Anita Andersson Hagsgård anita.andersson.hagsgard@fyrbodal.se.
 
 
Varmt välkomna!
Anita Andersson Hagsgård och Maria Klamas