Utbildning ”Rätt i rätten” – Lagen om vård av unga, LVU
25 - 26 november 2021

En tvådagarsutbildning om gällande lagstiftning på LVU-området med tyngdpunkt på lagstiftningen kontra utredningens innehåll. Kursen innehåller också en praktisk del kring rättsfall och domstolsprocessen. Målgrupp för utbildningen är socialsekreterare, arbetsledare och chefer inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Innehåll
  • Grunderna i LVU-lagstiftningen inklusive nyheter
  • LVU internationellt
  • Intressanta rättsfall
  • Ansökan om LVU
  • Rättens arbete
  • Förberedelse inför förhandling
  • LVU i kombination med andra insatser
  • Umgängesbegränsning, hemlighållande av vistelseort
  • Flyttningsförbud
  • Upphörande av vård, mm
Under kursen genomförs ett rättegångsspel där deltagarna genom rollspel får öva på LVU-förhandlingen i rätten.

Målgrupp
Socialsekreterare, arbetsledare och chefer inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Utbildare
Jane Andersson-Jarl, socionom, jurist och fd kammarrättsråd, och Sofia Lager-Millton, socionom och regional utvecklingsledare i Jönköpings län. De brinner båda för rättsliga frågor men med olika fokus. Jane är en erfaren domare i LVU-mål och vet hur lagen bör tolkas. Sofia har lång erfarenhet av socialtjänstens barn- och ungdomsvård och vet vilka handläggningssvårigheter som socialtjänsten står inför och hur det är att företräda socialnämnden i rätten.
 
Datum och plats
25 - 26 november kl. 09.00-16.00. Kaffe serveras från kl. 08.30.
Hotel Riverside, lokal Brattön, Museigatan 2, Uddevalla.
 
Kostnad
4 900 kr per person, exkl moms. För- och eftermiddagsfika, lunch samt kurslitteratur ingår.
 
Anmälan
Anmälan sker senast den 15 oktober Anmälan är bindande. Anmäld plats kan överlåtas till kollega. Besked om namnbyte eller avanmälan sker till kansli@fyrbodal.se. Bekräftelse skickas ut till anmälda deltagare efter anmälningstidens utgång.

Kontaktperson
Eventuella frågor besvaras av Jenny Brunsten, jenny.brunsten@fyrbodal.se.
 


ANMÄL DIG HÄR