Välkommen att lära dig mer om psykisk ohälsa och hur du som medmänniska kan vara ett stöd för andra som mår dåligt.Välkommen till kostnadsfria digitala föreläsningar och utbildningar på temat ”Våga Fråga”, om psykisk ohälsa och självmord (suicid). Föreläsningarna och utbildningarna ges av föreningen Suicide Zero på uppdrag av Norra hälso- och sjukvårdsnämnden i Fyrbodal. Du behöver inte ha några förkunskaper för att kunna delta.

Du kan välja att anmäla dig antingen till en föreläsning eller till en utbildning eller båda delarna, det väljer du själv.  Den största skillnaden mellan föreläsning och utbildning är att det i utbildningen ingår samtalsövningar som genomförs i grupper om två och två och att utbildningen är lite längre.
 
Föreläsning
”Våga Fråga-föreläsningen” är på en och en halv timme där du får veta mer om varningstecken på psykisk ohälsa och hur du kan vara ett stöd för andra som mår dåligt.
 
Utbildning
”Våga Fråga” är en utbildning på två timmar där du lär dig känna igen varningstecken på psykisk ohälsa och hur du kan vara ett stöd för andra som mår dåligt. I utbildningen ingår samtalsövningar som genomförs i grupper om två och två.
 
Teman som ingår i både föreläsning och utbildning är:
  • Fakta och myter om självmord
  • Livsomställningar innebär en risk – reagera på dem
  • Varningssignaler att uppmärksamma
  • Viktigt att förmedla hopp
  • BÖRS (Bekräfta, Öppna (frågor), Reflektera, Sammanfatta)
  • Våga fråga: Har du tankar på att ta ditt liv?
  • Lotsa rätt – hänvisa inte vidare
  • Nästa steg
 
För vem?
Föreläsningarna och utbildningarna är öppna för alla åldrar. Om vi får fler anmälda än vi har platser kommer de som är 65 år och äldre ha förtur till platserna. I övrigt gäller att du är bosatt i någon av Fyrbodals 14 kommuner, med ett intresse av att lära dig mer om psykisk ohälsa.
Till Fyrbodal hör kommunerna; Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål.
 
Datum och tid
Vi har släppt fler datum under hösten 2021 och du väljer den form och det datum som passar dig bäst under ”anmälan” nedan.
 
FÖRELÄSNINGAR
2/9 10:00-11:30
6/9 14:00-15:30
15/9 17:00-18:30
21/9 13:00-14:30
28/9 10:00-11:30
6/10 14:00-15:30
7/10 10:00-11:30
20/10 13:00-14:30
1/11 13:00-14:30
8/11 18:00-19:30
9/11 10:00-11:30
16/11 10:00-11:30
24/11 15:00-16:30

FLER FÖRELÄSNINGAR:
8/12 10.00 - 11.30
14/12 10.00 - 11.30

UTBILDNINGAR
14/9 10:00-12:00
23/9 10:00-12:00
29/9 18:00-20:00
12/10 10:00-12:00
21/10 18:00-20:00
26/10 10:00-12:00
4/11 10:00-12:00

Plats
Både föreläsningarna och utbildningarna sker digitalt via Zoom, instruktion och länk mailas ut ett par dagar innan.
Vi kan dessvärre inte ge dig någon teknisk support vare sig inför utbildningstillfället eller under föreläsningen.
 
Antal platser
Max 50 deltagare vid varje föreläsningstillfälle.
Max 30 deltagare vid varje utbildningstillfälle.

Kostnad
Föreläsningar och utbildning är kostnadsfri.
 
Mer information om dagen
Utbildningsspecifika frågor besvaras av:
Maria Larsson, Suicide Zero
E-post: maria.larsson@suicidezero.se
 
Övergripande frågor besvaras av
Maria Klamas, Fyrbodals kommunalförbund
Telefon: 0522-440831
E-post: Maria.klamas@fyrbodal.se
 
Agneta Eriksson, Västra Götalandsregionen
Telefon: 070-020 63 74
E-post: Agneta.eriksson@vgregion.se
 
Du kan också läsa mer om Våga Fråga och föreningen Suicide Zero på deras hemsida https://www.suicidezero.se/
 
Anmälan
Anmälan sker i nedanstående länk senast en vecka innan respektive föreläsnings- eller utbildningstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, först till kvarn gäller.

Klicka här för anmälan till FÖRELÄSNINGAR hösten 2021

Klicka här för anmälan till UTBILDNINGAR hösten 2021


Om du får förhinder, kontakta oss omgående så vi kan öppna upp platsen för någon annan, förhinder meddelas till: kansli@fyrbodal.se


Bakgrund till utbildningssatsningen
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har avsatt en summa pengar som ska användas till utbildning på temat suicidprevention (förebyggande av självmord). Dessa utbildningar vill man ska riktas till personer som är 65 år och äldre. Vi kommer att ge totalt sett 40 ”Våga Fråga”-utbildningar i Fyrbodals 14 kommuner. Målsättningen med denna utbildningssatsning är att ge personer, 65 år och äldre, ökad kunskap om psykisk ohälsa och hur man kan stödja vänner, familj och bekanta i dessa frågor, allt för att ytterst minska risken för självmord.