Grundutbildning i motiverande samtal - MI

Tre dagar - 11 och 12 november samt 10 december 2021

Syfte
Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få en medvetenhet om och förståelse för förhållningssättet i MI och få övning i praktisk tillämpning av samtalsteknik och strategier i MI.
Under utbildningen varvas teori och praktik genom bland annat föreläsningar, deltagarorienterade övningar, diskussioner och film. Pedagogiken genomförs i MI-anda vilket bjuder in deltagarna till att vara delaktiga, aktiva och engagerade. Fortlöpande under utbildningen görs kopplingen till deltagarnas arbetsvardag och på vilket sätt MI kan komma till nytta i det praktiska arbetet, bland annat i kombination med andra arbetssätt och metoder som förekommer redan idag.
 
Innehåll
Dag 1 och 2
MI-introduktion, bakgrund och teoretisk förankring. Vi ägnar tid åt förhållningssättet, processer i MI samt motivation och förändringstal. Träning på kommunikationsfärdigheter och strategier i MI.
 
Hemuppgift mellan dag 2 och 3
Hemuppgiften är en obligatorisk del av utbildningen och består i att träna sig på MI genom en skriftlig övning.
 
Dag 3
Repetition och fortsatt lärande med hjälp av hemuppgiften. Ytterligare träning på kommunikationsfärdigheter och fokus på att möta personer med ambivalens och att förebygga och hantera motstånd.
 
Datum och plats
11 och 12 november, samt 10 december 2021. Kl. 09.00 - 16.00. Kaffe och fralla serveras från kl. 08.30.
Hotel Riverside, Museigatan 2, Uddevalla. Lokal: Brattön
 
Målgrupp
Kursen vänder sig till personal i varierade verksamheter som arbetar med relationer, goda samarbeten och motivationshöjande insatser som centrala delar.
 
Föreläsare
Dick Ullerteg, MINT-certifierad MI-tränare och medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT). Dick är folkhälsovetare, handledare och leg. sjuksköterska och har lång erfarenhet av att utbilda i MI i olika sammanhang.

Avgift
Kostnad för utbildningen är 5 000 kr per deltagare exkl moms. I avgiften ingår material, samt lunch och kaffe alla tre dagar.
 
Anmälan
Anmälan som sker i länken längst ned skall vara oss tillhanda senast den 11 oktober. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till kollega. Eventuell avanmälan sker till kansli@fyrbodal.se Bekräftelse skickas ut till anmälda deltagare efter anmälningstidens utgång.
 
Kontaktperson
Eventuella frågor besvaras av Jenny Brunsten, jenny.brunsten@fyrbodal.se.
 


ANMÄL DIG HÄR