Vårdnadsöverflyttning och flyttningsförbud

1 december 2021

Socialnämnden har i olika sammanhang skyldighet att agera för att barn ska få ny
vårdnadshavare. God kunskap om lagstiftning, handläggning och dokumentation är en nödvändighet i det komplexa och ansvarsfulla arbetet med att utreda och genomföra åtgärder till barns skydd och stöd.
 
Utbildningsdagen ger dig en grundläggande genomgång av de regelverk som gäller i de olika situationerna samt vilka krav som ställs på handläggningen i de olika delarna av processen. Innehållet grundas på lagstiftning, förarbeten, föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:47) samt rättsfall och JOs beslut. Utrymme lämnas för diskussion och egna frågor. Möjlighet finns att sända in frågor i förväg. Skicka i så fall din fråga till jenny.brunsten@fyrbodal.se      
 
Innehåll
 • Övergripande om barns rätt och innebörden av vårdnad
 • Vårdnadsöverflyttning efter långvarig placering
  • Övervägande och skyldighet att agera
  • Utredningsförfarande och innehåll i utredningen
 • Flyttningsförbud – regelverk och praktisk tillämpning
 • Vårdnadsöverflyttning vid:
  • bestående brister i omsorgen
  • våld och övergrepp
  • varaktigt förhinder
  • när en vårdnadshavare avlider
 • Socialnämndens talerätt, partsförhållanden och domstolsprocessen
 • Stöd till de nya vårdnadshavarna
 
Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som kommer i kontakt med vårdnadsöverflyttning – i arbetet med barn i familjehemsvård, ensamkommande barn eller inom familjerätt.
 
Föreläsare
Ulrika Ekebro, auktoriserad socionom, med mångårig erfarenhet från socialtjänst och
tillsynsverksamhet. Hon arbetar sedan 2010 med utbildning, handledning och annan
kvalitetsutveckling inom för socialtjänstens område.

Datum och plats
Den 1 december kl 09.00 – 15.30.
Digitalt
 
Pris
2.190 kr exkl moms per deltagare. Priset inkluderar för- och eftermiddagskaffe. Lunch intas på egen hand.
 
Anmälan
Anmälan sker senast den 25 oktober. OBS! Det finns platser kvar! Anmälan är bindande, men anmäld plats kan överlåtas till kollega. Avanmälan sker till kansli@fyrbodal.se
Bekräftelse skickas ut till anmälda deltagare efter anmälningstidens utgång.
 
Kontaktperson
Eventuella frågor besvaras av Jenny Brunsten, jenny.brunsten@fyrbodal.se.


VI FÖLJER FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS REKOMMENDATIONER FÖR EVENEMANG OCH SAMMANKOMSTER. DENNA UTBILDNING KAN DÄRFÖR VID BEHOV KOMMA ATT STÄLLAS OM TILL DIGITAL DISTANSUTBILDNING.
 


ANMÄL DIG HÄR