Genom feedback kan vi utveckla och följa upp det vi gör

Utveckla feedbackkulturen på din arbetsplats

Öka delaktigheten i det sociala arbetet


18 och 19 november 2021

Susanne Bargman kommer och pratar och har dialog om FIT (feedback informed treatment) och ORS/SRS skalorna som stöd för att feedback i möte med klienter/brukare och medarbetare.

Susanne är en dansk psykolog som har samarbetat med Scott Miller i många år. Hon ger utbildning, inspiration och handledning till socialtjänsten i flera svenska kommuner.
Susanne var senast i Fyrbodal våren 2019. I år blir det fokus på er som har erfarenhet av att arbeta med feedback.

Vi inleder med ett pass för ledare/chefer om att leda i en feedback-kultur och kopplingen mellan FIT och (systematisk) uppföljning av det vi gör.

Vi delar in mötesdagarna i 3 pass, se nedan. Det går bra att anmäla sig till 1 eller flera pass.

Plats:
Första passet blir digitalt. Pass två och tre genomförs i Trollhättans stadshus.

Tider:
  • 18 november kl 09.00 - 12.00 – för ledare och chefer 
  • 18 november kl 13.00 - 16.00 – för teamledare, 1:e socialsekreterare, handledare
  • 19 november kl 09.00 - 15.00 – för praktiker som använder ORS/SRS både inom myndighetsutövning och behandlingsarbete

Kostnad:
400 kr för halvdagar och 800 kr för heldag. För eventuella deltagare från kommuner utanför Fyrbodal är kostnaden den dubbla.
För- och eftermiddagsfika ingår, liksom lunch för deltagarna på heldagen.

Anmälan:
Anmälan via länken nedan senast 29 oktober. Deltagandet ska vara sanktionerat hos närmaste chef.
 
PROGRAM

18 november, kl 09.00-12.00:
Målgrupp: Chefer, arbetsledare
Tema: Ledarskap, systematisk uppföljning, delaktighet, Så här kan du använda data från FIT till att följa upp och utveckla din verksamhet och detta underlättar för att FIT ska få fäste i organisationen. På detta pass medverkar även ett par chefer inom individ och familjeomsorgen som beskriver hur FIT används i deras verksamhet.
 
18 november kl 13.00 – 16.00:
Målgrupp: Teamledare, 1:e socialsekreterare, handledare
Tema: Handledning. Att handleda i olika ärende. Hur handleder jag i medarbetare i FIT-arbetet med att komma vidare? Hur efterfrågar jag FIT-skattningar i ärendehandledningen? Hur blir skattningarna en positiv del av behandlingsarbetet? Kan FIT-skattningar bidra till avslut i rätt tid? Hur skapar vi en kultur där feedback är ett stöd för att utveckling? Hur kan ”pallen” bli ett nyttigt redskap?
 
19 november kl 09.00-15.00:
Målgrupp: – För praktiker som använder ORS/SRS både inom myndighetsutövning och behandlingsarbete
Tema:  FIT i praktiken. Hur kan graferna kopplas till mål och delmål? Hur kopplas genomförandeplaner och skattningar samman? Hur blir graferna en del av behandlingsarbetet?                                   

På förmiddagen är temat att testa och bli trygg med arbetssättet. FIT som en del i behandlings- och utredningsarbetet. Syftet med FIT och att bli bättre på att ställa fördjupningsfrågor. Hur för vi in klientens skattning i behandlingssamtalet?
Varför är 3-4 och 7-8 samtalet viktigt?

På eftermiddagen arbetar vi med insamlade frågor, case och kopplingar till genomförandeplan.

Lokal: Digitalt för pass nummer 1.
Stadshuset i Trollhättan för pass nummer 2 och 3.

Information:
Mer information ges av
Karin Sjöström, karin.sjostrom@trollhattan.se
Vivianne Andersson, Tanum, vivianne.andersson@tanum.se
Lis Palm, Fyrbodals kommunalförbund, lis.palm@fyrbodal.se

 


ANMÄL DIG HÄR