Socialpedagoger i skolan  
               Nätverksträffar hösten 2018


      Under hösten 2018 arrangerar vi tre olika
        nätverksträffar för dig som arbetar som
                   socialpedagog i skolan.
 

Under 2016, 2017 och våren 2018 har vi haft flera nätverksträffar för socialpedagoger i Fyrbodalsområdet. 

Socialpedagogen har en viktig och unik möjlighet att påverka, stötta och hjälpa barn och ungdomar i deras liv och i skolan. Nu arrangerar Hälsokällan ytterligare 3 träffar under hösten.

Teman från tidigare träffar har handlat om allt från skolnärvaro till utmaningar/problem i yrkesrollen och vilka lösningar vi har kring detta.

Vi har också arbetar genom olika samtalsmodeller då vi reflekterat kring socialpedagogernas yrkesroll, bl a genom John Steinbergs samtalsmodell samt Lill Langelotz modell kring kollegial handledning.


Målgrupp
Utifrån förfrågningar av olika kommuner och socialpedager kommer vi under hösten att arrangera tre olika nätverksträffar, vid tre olika datum. Målgrupp för träffarna är socialpedagoger som arbetar med barn och ungdomar i skolan i någon av Fyrbodals kommuner. Du anmäler dig separat till varje träff.

Program och plats:
Arrangör
Hälsokällan/Fyrbodals Kommunalförbund

Avgift
Gratis för regionalt anställda samt de kommuner som tecknat avtal med Hälsokällan (Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Munkedal, Orust, Dalslandskommunerna, Vänersborg och Uddevalla. För övriga kostar det 500 kr/deltagare och träff.
Anmälda som inte kommer till träffen debiterar vi 500 kr för.

Kontakt
Anne-Sofie Skälegård (0522-44 08 51), anne-sofie@halsokallanfyrbodal.se


Läs mer om Hälsokällan