Välkommen på seminarium den 10 mars

Välkommen till ett seminarium kring BK4-nätet.
I samband med en succesiv implementering av den nya bärighetsklassen, BK4, är det viktigt med ett engagemang från flera olika aktörer. Inte minst med anledning av klimatutmaningen, näringslivets konkurrenskraft och framkomligheten på vägnätet är det betydelsefullt att den effektivisering av lastbilstransporterna som möjliggörs också tillvaratas. Med anledning av detta bjuder Region Skåne och Sveriges Åkeriföretag in till ett seminarium.

Förutom Region Skåne och Sveriges Åkeriföretag kommer presentationer också ges av; Trafikverket, SKR, Sydsvenska industri- och handelskammaren samt Volvo lastvagnar. Utöver presentationer kommer även gruppdiskussioner arrangeras med fokus på implementering.

Vi hoppas på en god uppslutning. Exempelvis tror vi att seminariet skulle vara nyttigt för kommunala planerare och strateger i Skåne, Halland och Blekinge.

Välkomna!

Mars
10

Anmäl dig här!

Var: Seminariet sker via Teams.
Tid: 13.30-16.30
Vi vill gärna ha ditt svar senast den 5 mars.


PROGRAM

Välkommna (13:30 – 13:40)
Inledningsvis hälsar Region Skåne och Sveriges Åkeriföretag välkommna.

Transporter med BK4 (13:40 – 13:55)
Sveriges Åkeriföretag inleder presentationerna med en översiktlig beskrivning av vad BK4 innebär och vilka möjligheter som ges.

Strategidokument och tidigare arbete (13:55-14:10)
Region Skåne berättar om sitt engagemang kring BK4. Exempelvis har detta gett avtryck i strategidokument samt tidigare utredningar.

BK4 och samverkan (14:10-14:25)
Mattias Holmqvist på Trafikverket ger detaljerad information kring BK4 och berättar även vilken samverkan som behövs för en lyckad implementering.

Fordon vid BK4 (14:25-14:45)
Lena Larsson och Lennart Cider på Volvo lastvagnar berättar om BK4 utifrån ett fordonsperspektiv.

PAUS (14:45-15:05)

BK4 hela vägen – kommunernas roll som väghållare viktigt för ett framgångsrikt BK4-vägnät (15:05-15:25)
Selda Taner från SKR berättar hur de stöttar sina medlemmar i BK4-frågan.

Förutsättning för ökad konkurrenskraft och klimatfokus hos näringslivet (15:25-15:40)
Per Tryding på den Sydsvenska Industri- och handelskammaren bidrar med näringslivets perspektiv på BK4-nätet.

Gruppdiskussioner (15:40 – 16:10)
För att möjliggöra en bred delaktighet i diskussionerna delas de medverkande i mindre grupper. Ett mindre antal frågor kring implementering av BK4 diskuteras.

Redovisning (16:10 – 16:20)
Gruppernas resultat redovisas i storgrupp.

Avslutning och sumering diskussion (16:20 – 16:30)

Adress:
Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD

Växel:
044 - 309 30 00 (Kristianstad)
040 - 675 30 00 (Malmö)