GSI:s grundutbildning familjeterapi - introduktionskurs 2021 (FT1)
1 - 2 september
28 - 29 sesptember
27 - 28 oktober

Innehåll

Kursen består av kortare teoretiska föreläsningar, varvade med gruppövningar och rollspel med simulerad familj och förutsätter ett aktivt deltagande från kursdeltagarna. Innehållsmässigt är detta en introduktion i ett familjeterapeutiskt förhållningssätt med övergripande teorier som Kommunikationsteori, Processteori samt Systemteori. I motsvarande grad introduceras och övas på interventioner inom ramen för de tre övergripande teorierna: klarifiering, processinventioner samt omstrukturering och samgående. Första sessionen, vikten av sammanhangsmarkering, att arbeta två tillsammans samt egen familjekarta och familjeanalys är andra moment i introduktionskursen.

Föreläsare
Björn Holmberg, psykoterapihandledare, leg psykoterapeut och socionom samt Tommie Fälth, psykoterapihandledare, leg psykoterapeut och psykolog.

Målgrupp
Socialarbetare (både myndighetsutövare och behandlare) som arbetat minst 2 år i socialt arbete. Max antal deltagare är 16 personer.

Datum och tid
Introduktionsutbildningen omfattar 6 dagar:
1 - 2 september, 28 - 29 september, 27 - 28 oktober
Tid alla dagar 09.00-16.00.

Plats
Bohusläns museum, Museigatan 1, Uddevalla.

Avgift
8 500 kronor per deltagare. I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch. Även kurslitteratur ingår. Moms tillkommer.

Anmälan
Anmälan senast den 13 december 2020. Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Anmäld plats kan överlåtas till kollega. Bekräftelse skickas ut till anmälda deltagare efter anmälningstidens utgång.

Kontaktperson
Eventuella frågor besvaras av Elisabeth Bredberg, elisabeth.bredberg@fyrbodal.se
 


ANMÄL DIG HÄR