Rättsfrågor vid personuppgiftsbehandling vid systematisk uppföljning samt användning av digital kommunikation med brukare

Den systematiska uppföljningen syftar till att ge en översiktlig bild av verksamhetens utveckling och att fungera som en signal för avvikelser som bör beaktas. Den utgör också grunden för utvärdering och kvalitetssäkring av verksamheten.

Manólis Nymark, jurist, konsult, ger råd om vad man ska tänka på inom socialtjänsten vid systematisk uppföljning om personuppgiftsbehandling och krav på skydd. Han kommer också att beröra digital kommunikation med brukare via sms, e-post och video, ur ett juridiskt perspektiv.

Manólis Nymark är jurist med lång erfarenhet av främst IT-rättsliga frågor. Han har tidigare arbetat vid bland annat Socialstyrelsen, Rättsmedicinalverket och RIF-arbetet, rättsväsendets utvecklingsarbete för en gemensam informationsstruktur. Han har haft befattningar som bl.a. kanslichef och biträdande chefsjurist. Han har också bred erfarenhet av den kommunala sektorn genom olika befattningar.

Målgrupp
Personal inom socialtjänsten i Fyrbodals kommuner som berörs av ämnet.

Tid
13 april 2021, kl. 14.30 - 16.30 via Teams.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Anmälan
Anmälan via nedanstående länk senast den 25 mars 2021. 

Teams-länk skickas ut till anmälda deltagare ca en vecka före mötet.

Kontaktperson
Eventuella frågor besvaras av Lis Palm, lis.palm@fyrbodal.se.

 


ANMÄL DIG HÄR