FEBRUARI
25

Studieresa
till Trästaden Växjö

Vi lär av stad i framkant inom trähusbyggande

Enligt önskemål från Vänersborgs kommun ordnar Rethinking wood en studieresa till Växjö. Det finns platser kvar för både politiker och tjänstemän i andra kommuner samt för företag i byggbranschen.

Ta chansen att få kunskap och inspiration om att bygga i trä på plats i Växjö!

  • Växjös träbyggnadsstrategi, stadsplanering och detaljplanering
  • Skanska presenterar Växjö station och kommunhus
  • Träsafari till bland annat skola och flerfamiljshus
Buss från Vänersborg kl 6:00. Åter på kvällen, framme i Vänersborg ca kl 20:30. Möjligt stiga på/av även i Trollhättan.

Mer information om program och resa nedan!

Sista dag för anmälan 20 februari.

Trästaden Växjö

Växjös miljö- och hållbarhetsarbete handlar om att se varje insats på miljöområdet som delar av en större helhet. Träbyggande, med sina väl dokumenterade klimatfördelar, ingår i denna helhet.

Som en del i miljöarbetet har Växjö också tagit fram en träbyggnadsstrategi: Växjö – Europas första moderna trästad.

Strategin ska få fler att bygga i trä, både kommunens bolag och byggindustrin i övrigt. Växjö kommunkoncern ska pröva trä i alla kommunala lokaler och bostäder.

Målsättningen är att 2020 ska 50 procent av all nybyggnation vara träbaserad.

Eniga politiker som vill och vågar samt en samverkan mellan kommunen, akademin och näringslivet är viktiga framgångsfaktorer.
 

Program & resa

Program:
• Växjös stadsutveckling och detaljplanering kring träbyggnation - Paul Herbetsson, planeringschef
• Träbyggnadsstrategi - Johan Thorsell, verksamhetsutvecklare inom träbyggnation
• Politiska synpunkter på träbyggandet
• Skanska presenterar Växjö station och kommunhus
•  Rundtur bland byggnaderna på Välle Broar och en skola.
 
Bussresan:
• Avg från Vänersborg kl 6.00, påstigning också möjlig i Trollhättan
• Ank till Växjö ca kl 10.00
• Hemresa med avg ca kl 16.30
• Åter i Vänersborg ca kl 20.30
 
Kostnad:
Grön Tillväxt Trä bekostar bussresa och lunch.

Sista dag för anmälan 20 februari.

Kontaktpersoner

Iréne Malmberg
Svinesundskommittén
irene@svinesundskommitten.com
0709 54 97 84

-

Karin Stenlund
Fyrbodals kommunalförbund
karin.stenlund@fyrbodal.se
0522 44 08 68

Grön tillväxt trä - rethinking wood!

Grön Tillväxt Trä är ett projekt för att främja användningen av trä inom byggnation och att företag inom träbyggnation utvecklas och etableras. Grön Tillväxt Trä erbjuder studiebesök, föreläsningar, seminarier, workshops och nätverksträffar. Projektet riktar sig till politiker och tjänstemän i kommuner och kommunala bolag samt företag.

Grön tillväxt trä är ett norsk-svenskt samarbete för miljö och framtid, där följande parter ingår:

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/rethinkingwood/

Detta email har skickats till irene.c.malmberg@gmail.com  |  Om du inte längre vill ta emot mejl, vänligen unsubscribe  |  © 2013 Fyrbodals kommunalförbund, All rights reserved