Grundläggande utbildning i familjeterapi, steg 1
Innehåll
Kursen är en introduktion i familjeterapeutiskt förhållningssätt, och består av kortare teoretiska föreläsningar, varvade med gruppövningar och rollspel med simulerad familj och förutsätter ett aktivt deltagande från kursdeltagarna. Innehållsmässigt ges kunskaper i övergripande teorier som kommunikationsteori, processteori samt systemteori. I motsvarande grad introduceras och övas på interventioner inom ramen för de tre övergripande teorierna: klarifiering, processinterventioner samt omstrukturering och samgående. Andra moment i kursen är första sessionen, vikten av sammanhangsmarkering, att arbeta två tillsammans, samt egen familjekarta och familjeanalys.

Målgrupp
Socialarbetare (både myndighetsutövare och behandlare) som arbetat minst 2 år i socialt arbete. Maximalt antal deltagare är 16 personer.

Utbildare
Björn Holmberg, psykoterapihandledare, leg psykoterapeut och socionom samt Tommie Fälth, psykoterapihandledare, leg psykoterapeut och psykolog.

Datum
Introduktionsutbildningen omfattar 6 heldagar:
9 - 10 maj, 31 maj - 1 juni, 8 - 9 juni.
Tid alla dagar 09.00-16.00.

Plats
Bohusläns museum, Lokal: Spisrummet, Museigatan 1, Uddevalla

Avgift
8 500 kronor/deltagare exkl moms. I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Även kurslitteratur ingår. Moms tillkommer.
 
Anmälan
Anmälan sker senast den 25 april. Anmälan är bindande, men anmäld plats kan överlåtas till annan person. Avanmälan sker till kansli@fyrbodal.se.
Bekräftelse skickas ut till anmälda deltagare efter anmälningstidens utgång.
 
 


ANMÄL DIG HÄR