Grundutbildning i motiverande samtal - MI

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. MI utvecklades under 1980–90-talen av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick.

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få en medvetenhet om och förståelse för förhållningssättet i MI och få övning i praktisk tillämpning av samtalsteknik och strategier i MI.

Under utbildningen varvas teori och praktik genom bl.a. föreläsningar, deltagarorienterade övningar, diskussioner och film. Pedagogiken genomförs i MI-anda vilket bjuder in deltagarna till att vara delaktiga, aktiva och engagerade.

Fortlöpande under utbildningen görs kopplingen till deltagarnas arbetsvardag och på vilket sätt MI kan komma till nytta i det praktiska arbetet, bl.a. i kombination med andra arbetssätt och metoder som förekommer redan idag.

Innehåll
Dag 1 och 2
MI-introduktion, bakgrund och teoretisk förankring. Vi ägnar tid åt förhållningssättet, processer i MI samt motivation och förändringsprat. Träning på kommunikationsfärdigheter och strategier i MI.

Dag 3
Repetition och fortsatt lärande med hjälp av hemuppgiften. Ytterligare träning på kommunikationsfärdigheter och fokus på att möta personer med ambivalens och att förebygga och hantera motstånd.

Hemuppgift mellan dag 2 och 3
Hemuppgiften är en obligatorisk del av utbildningen och består i att träna sig på Motiverande samtal genom en skriftlig övning. Alla deltagare får individuell och skriftlig feedback av utbildaren på hemuppgiften.

Målgrupp
Kursen välkomnar personal som möter människor i behov av att genomföra förändring av något slag. Det kan t ex vara personal inom missbruksvård, övrig socialtjänst eller annan vård, stöd och behandling, där gott samarbete och motivationsarbete är centrala delar av arbetet.

Föreläsare
Dick Ullerteg, handledare, folkhälsovetare och leg. sjuksköterska. Medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers - MINT.

Tid
Utbildningen genomförs under tre dagar, 28 – 29 april och 3 juni.

Plats
Hotell Riverside, Museigatan 2, Uddevalla

Avgift
Kostnaden är 4 500 kronor per deltagare, exklusive moms. I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch. Avgiften faktureras.

Anmälan
Anmälan sker senast den 1 april. Anmälan är bindande. Anmäld plats kan överlåtas till kollega. Avanmälan sker till kansli@fyrbodal.se. Bekräftelse skickas ut till anmälda deltagare efter anmälningstidens utgång.
Begränsat deltagarantal.

 


ANMÄL DIG HÄR