Projekt Fenixz

Informationsbrev #1, december 2021

Hej!

Varmt välkommen till Fenixz första informationsbrev. Här får du tips om planerade utbildningar, information om Fenixz i allmänhet och annat som berör denna kompetenssatsning.

Informationsbrevet skickas med jämna mellanrum till Fenixzansluta företag, utbildare, samverkansparter och intressenter fram till att projektet avslutats i slutet av 2022. 

Full fart i projektet

Syftet med Fenixz är att stärka ledare och medarbetares ställning på arbetsmarknaden, förbättra förmågan till omställning och öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag i Skaraborg och Fyrbodal. Under 2021 har 160 företag valt att bli Fenixz-företag. Deras kompetensbehov har undersökts och resultatet ligger till grund för de utbildningar och insatser som erbjuds.

Brett kursutbud

Digital marknadsföring, Teams och Excel
De första kurserna levererades i oktober-november. Då tog närmare 60 ledare och medarbetare chansen att uppdatera sina kunskaper i Office 365 Teams grund och digital marknadsföring. Under december genomförs fortsättningsutbildning i Office 365 Teams och fortsättningsutbildningar i Excel samt ett andra tillfälle med digital marknadsföring.

Ledarskap, ekonomi och mer på gång
Inför våren har en mängd nya utbildningar upphandlats och just nu planeras för fler kurser inom digitala arbetssätt och marknadsföring men även ledarskap, arbetsmiljö, ekonomi, HR samt service och bemötande är områden där kursplanering pågår. Här nedan är några exempel på kurser som inom kort kommer att finnas i kursportalen och vara redo att bokas:

  • Cirkulär ekonomi
  • Ekonomi för icke-ekonomer.
  • OSA-Organisatoriskt arbetsmiljöarbete
  • Leda i förändring
  • Coachande ledarskap
  • Projektledning
  • Prissättningsteori - våga ta betalt

Tiden är viktig

All kompetensutveckling som Fenixz erbjuder är kostnadsfri för anslutna företag. Det är Europeiska socialfonden (ESF) och Västra Götalandsregionen som bekostar utbildningarna och den enda motprestation som krävs är att kursdeltagare rapporterar in genomförd kurstid till ESF. Att varje person signerar sin är viktigt för att kurserna ska få finansieringen och kunna hållas kostnadsfria. Vid deltagande i kurs ges mer information om signeringen. 

Kursportal och webbplats

Alla kurser som är öppna för anmälan finns i Fenixz kursportal och där publiceras fler kurser löpande allt eftersom de blir datumsatta och färdigplanerade. Håll utkik! 

På www.fenixz.se, finns mer information om kompetenssatsningen, vad företag kan få, vad som krävs för att vara med och kontaktuppgifter. Där kan även intresserade företag enkelt anmäla intresse att vara med. 

God Jul & Gott Nytt År!

Med förhoppning om ett 2022 med kompetensutveckling i fokus önskar Fenixz projetgrupp en riktigt God jul och ett Gott nytt år! 

Fyrbodals kommunalförbund | www.fyrbodal.se | Tel 0522-44 08 20 | E-post kansli@fyrbodal.se
Om du inte vill ha fler nyhetsbrev, avregistrera dig här.
Läs mer om vår integritetspolicy.