Språkombud - Inspiration

25 april kl. 09.00 - 11.00

Välkommen på en förmiddag om Språkombud. Vi har bjudit in personer som på olika sätt arbetar med eller som Språkombud att prata på vår inspirationsträff. Det blir en förmiddag med information från både den nationella och regionala nivån, om vad som är på gång inom området Språkombud. Vi får också lyssna på olika exempel från kommuner i landet och i Fyrbodal. Områdena berör både vård och omsorg, äldreomsorg och funktionshinderområdet.  Det blir dessutom tillfälle att i mindre grupper prata om dina och din kommuns planer och utmaningar för att få tips från kollegor.

Vi börjar kl 9.00 med nationell information av Olga Orrit om kommande satsningar som vi kan ta del av. Därefter berättar Anita Andersson Hagsgård, Fyrbodals kommunalförbund – vård och omsorgscollege om läget och möjligheter i Fyrbodal. Språkomobudsutbilddare i Fyrbodal delar sina erfarenheter och en kommun i övriga landet som kommit långt med språkombud ger tips och råd. Vi avslutar med att mötesdeltagarna delar erfarenheter och utmaningar före vi slutar kl 11.00

Information om en statlig satsning på Språkombud länk till sida på Skolverket med information om stöd till Språkombud
 
Datum och tid
25 april 2022, 09.00 - 11.00

Målgrupp
Alla som arbetar med språkombud, språkombudsutbildare, alla som vill börja utbilda och introducera.

Plats
Digitalt via Teams. Kostnadsfritt

Anmälan
Anmälan sker i länk nedan senast 25 april. Dagen före skickas en möteslänk till de som anmält sig.

Kontaktpersoner: Anita Andersson Hagsgård, anita.andersson.hagsgard@fyrbodal.se  och Lis Palm lis.palm@fyrbodal.se